News Cat

PACS MammoQC

3/13/2019 10:50:19 PM

PACS MammoQC is a quality control station automatically generate symmetrical 2 on 1 stitched images. Without complicated protocol of mammography viewers, PPMammoQC dramatically increases the speed of image display and storage capacity of typically high-volume if breast images as well as enhance ease of use

PACS MammoQC Features 
+ Auto Trimming process of image increases storage capacity. 
+ Auto stitching of two images with aligning height of both nipples. 
+ Reduce volume of the image without image loss. 
+ W/L, Zoom in/out. Magnify glass, etc. 
+ Import JPG, BMP, TIFF, etc. to DICOM file 
+ DICOM Printing 
+ Support DICOM Storage SCP/ SCU.

1- Trimming unnecessary space

 
Automatically detect unnecessary space and cut horizontally
 
Cut vertically if needed and insert new mark of location

2 - Matching and Stitching R/L

   
 
Align R/L nipple’s height, Stitching and save one file
 
   Clicks can be reduced by 2on1 processing from 18 times to twice.

DICOM routing to PACS server


Bài viết khác

Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh thông minh

Những năm qua, ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và quản lý bệnh viện. Nhờ đó, những nền tảng trong xây dựng hệ thống khám, chữa bệnh thông minh đang dần hình thành, hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.

Y tế số có thể giải bài toán chăm sóc sức khỏe cho mọi người

Ngày 30-12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Bộ Y tế tổ chức hội nghị chuyển đổi số y tế quốc gia. Các đại biểu đã chia sẻ về những tiện ích mang tới cho người bệnh, các dịch vụ y tế được công khai minh bạch, giảm quá tải bệnh viện... nhờ công nghệ số.

PACS - Hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh y tế

PACS (hệ thống lưu trữ và truyền hình ảnh) là một công nghệ hình ảnh y tế cung cấp nơi lưu trữ, truy xuất, quản lý, phân phối và trình chiếu hình ảnh. Điều này giảm thiểu hình thức in phim truyền thống tại các cơ sở y tế. Hệ thống PACS cho phép thu, lưu trữ, xem và chia sẻ tất cả các loại hình ảnh phục vụ y tế.

PACS Workstation

PACS Radiologist Viewer(PACS Workstation) is a multi-modality advanced DICOM viewer including images, reports, patient status and clinical information

PACS MammoView

PACS Mammo is an advanced DICOM Viewer for Mammography including 2 on 1 stitched images without complicated hanging protocol

PACS Clinic

PACS Clinic is a simple DICOM viewer in a non-radiology department.

PACS Webserver

PACS WebServer provides users with on-demand cost-effective access to clinical images from any location(hospital, office, home) by web browser.

PACS Mobile

PACS Mobile Viewer provides users with on-demand cost-effective access to clinical images by mobile phone or tablet.(iPhone, iPad, Android)

PACS Cardiac

PACS Cardiology Viewer is a cardiologic advanced DICOM viewer including specific features for echo, ECG, and cardiac catheterization

Dicom gateway

PACS DICOM Gateway is DICOM converting solution from non-DICOM images to DICOM files.

Telemedicine

Telemedicine is a total solution which enables health services from public health centers to inter hospitals